3. slider_pisarovina
5. slider_pisarovina
previous arrow
next arrow
Rezultati projekta:
  • Zaposlena 1 osoba u svrhu provedbe projekta
  • krenula je obnova Društvenog doma u Orlima s ciljem da adaptiran i opremljen prostor iz dobivenih sredstava bude mjesto okupljanja djece, mladih i osoba starijih od 54 + gdje će im se omogućiti daljnji rad i aktivnosti.

Projekt pridonosi povećanju socijalne uključenosti i zapošljivosti ranjivih skupina te potiče njihovo sudjelovanje u društvu.

Stečena znanja i vještine tijekom provedbe projekta i nakon završetka projekta bit će u funkciji razvoja novih projekata, samim time i razvoja Općine Orle te Zagrebačke županije u cjelini.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije strukturnifondovi.hr.

Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Općine Orle.