3. slider_pisarovina
5. slider_pisarovina
previous arrow
next arrow

NAZIV PROJEKTA: „54 + za 29 + – zajedno do posla!“

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 1.630.945,59 kuna

UDIO SUFINANCIRANJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH: 15 %

UDIO U SUFINANCIRANJU PROJEKTA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA: 85%

TRAJANJE PROJEKTA:  15.02.2021. – 15.02.2023.

Ciljne skupine su djeca i mladi u dobi do 29 godina i osobe starije od 54 godine.

Planirane radionice, programi te kampovi:

  • Radionice za osposobljavanje ranjivih skupina
  • Radionice u svrhu osnivanja Centra za mlade Općine Orle (Ja i moji talenti; Ja i moja društvena sredina; Ja i mladi moje društvene sredine; Ja poduzetnik)
  • Sportske radionice i programi (sportska radionica Bužovani dvori i sportske radionice 54 +)
  • Likovne radionice za 54 +
  • Kulturni sajam / sajam narodnih nošnji
  • Kamp za djecu i mlade

Projekt „54 + 29 + – zajedno do posla!“ namijenjen je aktivnom uključivanju te poboljšanju zapošljivosti ranjivih skupina društva i stvaranju novih sadržaja za ciljane skupine.

Projekt je osmišljen kao skup radionica, interaktivnih sadržaja, sportskih događaja, kulturnih manifestacija koje za cilj imaju povećati socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih skupina te potaknuti njihovo sudjelovanje u društvu kao i razvoj interkulturalnih aktivnosti u svrhu socijalnog uključivanja ranjivih skupina, umirovljenika i mladih.

Stečena znanja i vještine tijekom provedbe projekta i nakon završetka projekta biti će u funkciji razvoja novih projekata, samim time i razvoja Općine Orle te Zagrebačke županije u cjelini.

U sklopu projekta adaptirat će se te urediti Društveni dom Općine Orle koji će biti prostor u kojem će se održavati sve aktivnosti vezane za projekt.

Ciljevi projekta:

  • Povećati socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih skupina kroz sudjelovanje 10 nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, 20 starijih od 54 godine te 40 djece i mladih do 29 godina starosti.
  • Povećati kvalitetu života poboljšanjem komunalne i društvene infrastrukture kroz adaptaciju i opremanje Društvenog doma Općine Orle.
  • Zaštita okoliša, očuvanje kulturnih i prirodnih vrijednosti te poticanje održivog gospodarenja kroz održavanje Kulturnih sajmova i sajmova narodnih nošnji.

PROJEKT ĆE PROVESTI OPĆINA ORLE U SURADNJI S PARTNERIMA NA PROJEKTU:

Udruga umirovljenika i starijih osoba Općine Orle

Klub žena Orle

Udruga mladih Općine Orle

http://www.esf.hr/projekti/

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije strukturnifondovi.hr.

Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Općine Orle.