3. slider_pisarovina
5. slider_pisarovina
previous arrow
next arrow

Kontakt: 

Općina Orle
Orle 5, 10411 Orle

Telefon: 01 6239 609
E-mail: info@opcina-orle.hr
Internet stranica Općine:  Općina Orle – službene stranice (opcina-orle.hr)

Kontakt osoba za više informacija:
Voditeljica projekta: Josipa Lukač
e- mail: josipa.lukac@opcina-orle.hr
Kontakt telefon: 091 6204 274

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije strukturnifondovi.hr.

Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Općine Orle.